Tidningsfakta

Papperstidningen Lidköpingsextra startades i april 2006 och delas ut gratis en gång i månaden till de drygt 19 500 hushållen i Lidköpings kommun.
Lidköpingsextra uppfyller kraven som gratistidning med samhällsinformation och delas därför ut även till hushåll som har "nej tack till reklam". Dessutom finns tidningen att läsa som e-tidning på www.lidkopingsextra.se

Tidningen trycks på Borås Tidning tryckeri och delas ut av Svensk Direktreklam (SDR).

Utgivningsdagar våren 2022
Nr 1: 28-29 januari
Nr 2: 25-26 februari
Nr 3: 25-26 mars
Nr 4: 22-23 april
Nr 5: 27-28 maj
Nr 6-7: 24-25 juni

Bokning av annons och annonsmaterial vill vi ha senast fredag veckan innan aktuell utgivningsdag.

Vill du boka annonsplats eller få mera information så kontakta:
Urban Larsson på tel 0722-49 39 39 eller mejl urban@lidkopingsextra.se